vi-VN  English (United States)   日本語 (日本)
HOSE
HNX
TC-NH
Tin thị trường

HSX1 HSX2 HNX1 HNX2 UPCOM PRO
đv KLg: 10,000cp
1W   |  1M   |  3M   |  6M   |  1Y
VN-Index: 608.11 +3.77 +0.62% GTGD: 1,615.98 tỷ HNX-Index: 81.39 +0.33 +0.41% GTGD: 933.99 tỷ
Góc hổ trợ
Báo cáo phân tích
Lịch sự kiện
Mở tài khoản
US
EU
ASIA
FX
N225
HSI
STI
SSEC
TWII